ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ AIROASIS

Aποδεδειγμένη απόδοση

A) Πάνω από μια δεκαετία οι τεχνολογίες  AHPCO & Bi-Polar έχουν υποβληθεί σε αυστηρούς ελέγχους ( από πανεπιστήμιο και πιστοποιημένα εργαστήρια δοκιμών)  σε όλο τον κόσμο με τεκμηριωμένα αποτελέσματα κατά της πολιομυελίτιδας (98,9%) και το (ΣΟΑΣ) Σοβαρό Οξύ Αναπνευστικό Σύνδρομο (73,4%) . Πρόσθετες πληροφορίες διατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Τιμές αποτελεσματικής μείωσης της μόλυνσης.

 

Mόλυνση                                                                           Μείωση τιμών
C. Diff                                                                                     Up to 99.68%
E. Coli                                                                                     Up to 99.68%
MRSA (STAPH)                                                                        Up to 96.24%
M. terrae (TB surrogate )                                                         Up to 69.09%
VRE                                                                                         Up to 99.00%
Μείωση αερομεταφερόμενης  μούχλας                                     Up to 99.00%
Μείωση αερομεταφερόμενων
σωματιδίων & αλλεργιογόνων                                                     Up to 90.00%
E. Faecium                                                                             Up to 86.00%
Formaldehyde                                                                       Up to 99.00%
TVOC                                                                                     Up to 99.00%
H5N1 & H1N1                                                                        Up to 99.00%
Feline Coronavirus                                                                Up to 99.00%
Coxsackie Virus                                                                      Up to 99.00%
C. Diff – βακτήριο του εντέρου  E. Coli –κολοβακτήριο του εντέρου
MRSA (STAPH) -λοίμωξη  M. terrae (TB surrogate)-μυκοβακτηρίδια
VRE-ανθεκτικοί στη  βανκομυκίνη εντερόκοκκοι  E. Faecium-παθογόνο
βακτήριο του εντέρου  Formaldehyde-φορμαλδεΰδη
 TVOC-Σύνολο Πτητικών οργανικών Ενώσεων H5N1- γρίπη των πτηνών &
 H1N1 -γρίπη  των χοίρων Feline Coronavirus –ιός περιτονίτιδας (FIP) σε Γάτες
Coxsackie Virus- ιός Κοξάκι (Coxsackie)

B) Σε μόνο 3 ώρες, o αποστειρωτής AirOasis περιόρισε ή μείωσε όλες τις προσμείξεις σε 180τ.μ αποθήκης ενώ διατήρησε το Όζον  στο (0). 

Μονάδα Πριν 1 Ώρα 2 Ώρες 3 Ώρες Μεταβολή
03 ppmv 0 0 0 0 0%
TVOC ppbv 3600 603 20 20 >99%
TBC CFU/m3 410 120 140 71 82,70%
HCHO ppmv 6,8 1,6 1,5 0,1 98,50%
RSP mg/m3 0,107 0,095 0,072 0,069 35,50%
NH3 ppbv 1200 620 300 320 73,30%
H2S ppbv 85 9,9 20 2 >97%

03-Όζον  TVOC-Σύνολο Πτητικών οργανικών Ενώσεων TBC-Συνολικός αριθμός βακτηριδίων     HCHO-Φορμαλδεΰδη   RSP -Αναπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια   NH3-Αμμωνία      H2S-Υδρόθειο.

Γ) Δοκιμές σε αέρα και Επιφάνειες σε τυροκομείο στην Ιταλία έδειξε ότι μειώθηκαν τα ποσοστά Μούχλας, Μυκήτων και Βακτηρίων.

Ποσοστό μεταβολής Μούχλα  Μύκητες Βακτήρια
Σε αέρα 67,18% 67,18% 91,67%
Σε επιφάνεια 92,13% 94,57% 70,27%

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

CASE 1: Εργοστάσιο τυριού στην Ιταλία πρόσφατα διαπίστωσε στον αέρα μείωση των βακτηρίων σε ποσοστό (91,67%),  σε μούχλα και ζυμομύκητες (67,18%) καθώς επίσης και στις επιφάνειες του τυριού μειώθηκαν τα  βακτήρια (70,07 %), μούχλα (90,13%) και ζυμομύκητες (94,57%).

CASE 2: Σε χώρο επεξεργασίας νωπού κρέατος πολλών εκατομμυρίων διεξήχθη πρόσφατα μια δοκιμή που έδειξε μείωση 30% της αερόβιας κατοικίας – συγκέντρωσης σε δυσπρόσιτες επιφάνειες ωμού κρέατος (μηριαίο, ισχιακό οστό κλπ) και 69% – 90% στις πιο ευκολοπρόσιτες επιφάνειες.

CASE 3: Σε μια αλυσίδα μαναβικής (150 καταστημάτων) οι αποστειρωτές Air Oasis απεδείχθησαν ως την πιο αποτελεσματική λύση, μειώνοντας κατά 99,99% τα βακτήρια και στις πέντε επιφάνειες που δοκιμάστηκε.

CASE 4: Η Επιτροπή αρχής ανταγωνισμού μετά από πολλαπλούς ελέγχους για την ποιότητα του αέρα αναφέρει ότι σε διάρκεια 3 ωρών το Nano Induct διατήρησε σε 0.000 ppmn το όζον οργανικών πτητικών ενώσεων περισσότερο από 99%, φορμαλδεΰδη κατά 98,5%, αναπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια κατά 35,5%, αμμωνία κατά 73,3% και το υδρόθειο περισσότερο από 97%.

CASE 5: Εργαστηριακά test αέρα για φορμαλδεΰδη και για σύνολο πτητικών ενώσεων στο Miramar  Shopping Center (Hong Kong) έδειξαν ότι: Η Air Oasis μείωσε την φορμαλδεΰδη κατά 44% και τις πτητικές ενώσεις κατά 54% κατατάσσοντας τον εσωτερικό του αέρα σε εξαιρετικό.

CASE 6: Μελέτη μείωσης μούχλας σε κλινική ζώων West Texas University πραγματοποίησε μελέτη που έδειξε 65,71% μείωση στην ανάπτυξη μούχλας και 68,1% μείωση σε βακτηριακή συγκέντρωση (την πλειοψηφία από κονίδια και μύκητες).

CASE 7: Εταιρεία για την προστασία του περιβάλλοντος ανάλυσε τον εσωτερικό αέρα λεωφορείων δείγματα αέρα μετά την χρήση Air Oasis τα αποτελέσματα ήταν άριστα. (46-77,5%) μείωση στην φορμαλδεΰδη και (66-82%) μείωση του συνόλου των πτητικών και οργανικών ενώσεων. Ο έλεγχος των βακτηρίων ήταν εξαιρετικός κατά την εφαρμογή αλλά εξακολούθησε να μειώνεται κατά 22%.

CASE 8: Μείωση του επιμελητηρίου τροφίμων έδειξε ότι με τη χρήση Air Oasis οι μικροβιακές αποικίες ήταν μηδέν (0) επί των εξετασμένων τροφίμων. Η επιφάνεια των τροφίμων έδειξε μηδενική ανάπτυξη μικροχλωρίδας.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ